Najuniverzalnija kašika. Podjednako dobra i za reke i jezera kao i za sve tipove riba. Napravljena od visoko kvalitetnog mesinga i opremljena visoko kvalitetnim trokrakim udicama, prohromskim alkicama i virblama. Kompletno zašticena od korozije.


Art. No. Veličina Težina
4410104 33   4 g
4410108 41   8 g
4410115 48 15 g
4410120 57 20 g
4410130 68 30 g
4410140 83 40 g

Art. No. Veličina Težina
4411208 41   8 g
4411215 48 15 g
4411220 57 20 g
4411230 68 30 g
4411240 83 40 g

Art. No. Veličina Težina
4412204 33   4 g
4412208 41   8 g
4412215 48 15 g
4412220 57 20 g
4412230 68 30 g
4412240 83 40 g

Art. No. Veličina Težina
4414208 41   8 g
4414215 48 15 g
4414220 57 20 g
4414230 68 30 g
4414240 83 40 g

Art. No. Veličina Težina
4415204 33   4 g
4415208 41   8 g
4415215 48 15 g
4415220 57 20 g
4415230 68 30 g
4415240 83 40 g

Art. No. Veličina Težina
4417208 41   8 g
4417215 48 15 g
4417220 57 20 g
4417230 68 30 g
4417240 83 40 g

Art. No. Veličina Težina
4419208 41   8 g
4419215 48 15 g
4419220 57 20 g
4419230 68 30 g
4419240 83 40 g

Art. No. Veličina Težina
4420104 33   4 g
4420108 41   8 g
4420115 48 15 g
4420120 57 20 g
4420130 68 30 g
4420140 83 40 g

Art. No. Veličina Težina
4430104 33   4 g
4430108 41   8 g
4430115 48 15 g
4430120 57 20 g
4430130 68 30 g
4430140 83 40 g

Art. No. Veličina Težina
4460204 33   4 g
4460208 41   8 g
4460215 48 15 g
4460220 57 20 g
4460230 68 30 g
4460240 83 40 g

Art. No. Veličina Težina
4440204 33   4 g
4440208 41   8 g
4440215 48 15 g
4440220 57 20 g
4440230 68 30 g
4440240 83 40 g